Kontakt

Knihovna v Bohutíně
Bohutín 65
789 62 Bohutín

E-mail: knihovna@bohutin.cz

Knihovnice: Marie Keprtová

Provozní doba

Čtvrtek: 16.00 - 19.00 hod.

Je zde umístěn veřejně přístupný internet.