Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet 30,-Kč/h
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 40,-Kč/rok
                                 - děti, studenti, důchodci, držitelé ZTP    20,-Kč/rok
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka (po 2 měsících) 20,-Kč
2. upomínka (14 dní po 1. upomínce)     30,-Kč
3. upomínka (měsíc po 2. upomínce) 40,-Kč
Upomínací dopis  

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.